Në më shumë se 8000 m2 janë të vendosura mbi 25,000 produkte nga brendet kryesore në pikën tonë të shitjes në Prishtinë të kategorizuara në: mobile dhe pajisje shtëpiake, elektrikë, vegla pune profesionale në fushën e ndërtimtarisë, kopsht, sanitari, ujësjellës dhe kanalizim, suvatim dhe ngjyrosje. Gama e gjerë e produkteve, cilësia dhe çmimet e volitshme janë karakteristika që i bindin konsumatorët tonë që për kërkesat e tyre ta kenë vetëm një zgjedhje, Qendrën EDONI.

Ne kemi qëndruar gjithmonë me idealet e ofrimit të produkteve cilësore me një çmim të arsyeshëm për konsumtarët tonë. Siguria e produktit realizohet nëpërmjet një sërë aktivitetesh të kontrollit që synojnë menaxhimin e rreziqeve në të gjitha hallkat e zinxhirit, nga furnizuesi te konsumatori. Kjo ka bërë që ndër vite të rritet nevoja, kërkesat dhe bashkëpunimi ndërmjet nesh dhe konsumatorit final sepse ne i kemi dëgjuar dhe vazhdojmë t’i dëgjojmë me pasion nevojat dhe dëshirat e tyre, duke i shndërruar ato në ekselencën e markave dhe shërbimeve tona. Aktualisht operojmë përmes pikës së shitjes në Prishtinë (pranë Fushë Kosovës) dhe jemi në plan të zhvillimit strategjik që të ua mundësojmë një qasje të lehtë të gjithë konsumatorëve që kanë nevojë që në një vend të bëjnë zgjedhjet e tyre për shumë kategori të produkteve.

Pakic

Partners

bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch

Lokacioni

Edoni Logistic Center