Ne jemi zhvilluar së bashku

Më shumë se 1,500 pikave të shitjes janë pjesë e rrjetit tonë shpërndarës në të gjithë Kosovën. Për shkak të përvojës tonë në këtë veprimtari, cilësisë dhe kategorizimit të produkteve, ne përfaqësojmë dhe e përkrahim këtë rrjetëzim të blerësve duke i furnizuar me produkte të përzgjedhura. Ky rrjetëzim është përbërës kryesor i suksesit tonë ndërvite

Fuqia jonë konsiston në bashkëpunimin që e kemi me pikat e shitjes në të gjitha qytetet e Kosovës. Markat e forta ndërkombëtare, shërbimi i jashtëzakonshëm i klientëve dhe zinxhirit të furnizimit, na bëjnë të jemi partner ideal i shitjes. Në vizitat javore, ekipi ynë i mbështet të gjitha pikat që janë të gatshme të shesin produkte cilësore që ndikojnë drejtpërdrejt në investimet e vendbanimeve. Duke u fokusuar në nevojat e tregut dhe klientëve, ne jemi partner thelbësor për kaq shumë biznese duke u ofruar atyre shpërndarje dhe shërbime në kohën dhe në vendin e duhur. Majde shumë prej pikave të shitjes i kemi përkrahur në fillet e tyre duke i ofruar mbështetjen dhe asistencën e kërkuar për të përballuar specifikat e kësaj veprimtarie ekonomike. Kjo ka bërë që lidhja jonë me këtë rrjet të blerësve të jetë një lidhje shoqërore, e besueshme dhe shumë produktive.

Shumicë

Partners

bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch

Lokacioni

Edoni Logistic Center