Që nga 2021, rrjeta e fasadës ka filluar të prodhohet në fabrikën tonë. Produkti ka tejkaluar pritshmëritë tona për nga cilësia si dhe depërtimi në treg. Ne po aplikojmë standardet dhe kriteret e kërkuara për të plasuar produktin në tregun botëror. Ky është vetëm hapi i parë i zhvillimit tonë strategjik.

Duke e kuptuar rëndësinë e të qenit ndryshe, ne zhvillojmë asortimentin tonë, praktikat e biznesit dhe kulturën tonë me pasion të lartë. Kjo ka bërë që të fillojmë që përvojën tonë ta shprehim edhe në prodhimin e produkteve cilësore. Si rrjedhojë e kësaj, kemi investuar në pajisje të sofistikuara dhe teknologji moderne efikase që mundësojnë prodhimin e rrjetës së fasadës. Kjo ka ndikuar në rritjen e konkurrencës së produkteve tona duke krijuar standardet, politikat dhe praktikat e zhvilluara në vendet e BE-së. Ne jemi të përkushtuar për të ndjekur arritjet e reja shkencore dhe për t'i integruar ato në produktet dhe shërbimet tona me qëllim të rritjes së cilësisë së jetës dhe zhvillimit të biznesit të konsumatorëve tonë besnikë në një mënyrë frymëzuese dhe inovative. Ne duam t’u tregojmë botës së edhe në Kosovë mund të prodhohen produkte të cilësisë së lartë në përputhje me kriteret e përcaktuara. Ne do të vazhdojmë me brendimin e produkteve cilësore duke qenë dora e parë në secilën fazë të zhvillimit të tyre.

Partners

bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch
bosch

Lokacioni

Edoni Logistic Center